پمپ پمپ پمپ پمپ
Menu

 WELCOME

Toz Iran Ind, Co. is first and biggest manufacturer of high pressure

Hydraulic Radial piston pumps With 26 years

illustrious experience in Middle East.


45260003 31 98+ Tel

E-Mail: info (@) toz-pump.com

toziran.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

Radial 3 Piston Pumps (Small) PR 15 . 25 . 50 .75


1.5 - 2.5 - 5.0 - 7.5 Liter/Min


 

Radial 3 Piston Pumps (Small) PR 15 . 25 . 50 .75


 

 

Model

cm3/rev

P.max (bar)

Q nom (Lit/min)

R.P.M Max

KW

Shaft Size(mm)

Weight (Kg)

PR 15

1.08

800

1.5

1450

1.73

17

12.6

PR 25

1.8

600

2.5

1450

2.8

17

12.6

PR 50

3.6

600

5

1450

5.7

17

12.6

PR 75

5.2

600

7.5

1450

8.65

17

12.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radial 5 Piston Pumps (Small)  PR 100 . 130 . 160

10 - 13 - 16 Liter/Min


 

Radial 5 Piston Pumps (Small)  PR 100 . 130 . 160


Model

cm3/rev

P.max (bar)

Q nom (Lit/min)

R.P.M Max

KW

Shaft Size(mm)

Weight (Kg)

PR 100

7.0

500

10

1450

9

22

15

PR 130

9.0

500

13

1450

12

22

15

PR 160

11.0

450

16

1450

14

22

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radial 7 Piston Pumps (Small)  PR 210 . 270 . 320


21 - 27 - 32 Liter/Min


 

Radial 7 Piston Pumps (Small)  PR 210 . 270 . 320


Model

cm3/rev

P.max (bar)

Q nom (Lit/min)

R.P.M Max

KW

Shaft Size(mm)

Weight (Kg)

PR 210

14.5

450

21

1450

18

24

20

PR 270

19.0

450

27

1450

24

24

20

PR 320

22.2

450

32

1450

28

24

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radial 3 Piston Pumps (Big)  PR 305 . 308 . 310


10 - 17 - 21 Liter/Min


 

Radial 3 Piston Pumps (Big)  PR 305 . 308 . 310


Model

cm3/rev

P.max (bar)

Q nom (Lit/min)

R.P.M Max

KW

Shaft Size(mm)

Weight (Kg)

PR 305

6.89

400

10

1450

7.6

30

33

PR 308

11.72

400

17

1450

13

30

33

PR 310

14.48

400

21

1450

16

30

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radial 5 Piston Pumps (Big)PR 508 . 510 . 512 . 514


28 - 35 - 42 - 48 Liter/Min


 

 

Radial 5 Piston Pumps (Big)PR 508 . 510 . 512 . 514


Model

cm3/rev

P.max (bar)

Q nom (Lit/min)

R.P.M Max

KW

Shaft Size(mm)

Weight (Kg)

PR 508

19.32

350

28

1450

18

30

39

PR 510

24.14

350

35

1450

23

30

39

PR 512

29.00

350

42

1450

28

30

39

PR 514

33.10

350

48

1450

32

30

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radial 7 Piston Pumps (Big) PR 712 . 714 . 714EX


60 - 70 - 87 Liter/Min


 

 

Radial 7 Piston Pumps (Big) PR 712 . 714 . 714EX

 

 

Model

cm3/rev

P.max (bar)

Q nom (Lit/min)

R.P.M Max

KW

Shaft Size(mm)

Weight (Kg)

PR 712

41.40

350

60

1450

40

34

42.5

PR 714

48.27

350

70

1450

47

34

42.5

PR 714EX

60

250

90

1450

41.8

34

42.5

 

 

 

 

 

Radial Double Piston Pumps

DPR 1-3, 1-5, 1-7, 8, 10, 12, 14, 14EX, are composed of 2 radial piston

Pumps from the table, each pump has an independent Intel  port and two

Outlet  ports. (according to order) 

 

Model

cm3/rev

P.max (bar)

Q nom (Lit/min)

R.P.M Max

KW

Shaft Size(mm)

Weight (Kg)

 

PR 15

1.08

800

1.5

1450

1.73

17

12.6

Small

 

PR 25

1.8

600

2.5

1450

2.8

17

12.6

PR 50

3.6

600

5

1450

5.7

17

12.6

PR 75

5.2

600

7.5

1450

8.65

17

12.6

PR 100

7.0

500

10

1450

9

22

15

PR 130

9.0

500

13

1450

12

22

15

PR 160

11.0

450

16

1450

14

22

15

PR 210

14.5

450

21

1450

18

24

20

PR 270

19.0

450

27

1450

24

24

20

PR 320

22.2

450

32

1450

28

24

20

PR 305

6.89

400

10

1450

7.6

30

33

Big

 

PR 308

11.72

400

17

1450

13

30

33

PR 310

14.48

400

21

1450

16

30

33

PR 508

19.32

350

28

1450

18

30

39

PR 510

24.14

350

35

1450

23

30

39

PR 512

29.00

350

42

1450

28

30

39

PR 514

33.10

350

48

1450

32

30

39

PR 712

41.40

350

60

1450

40

34

42.5

PR 714

48.27

350

70

1450

47

34

42.5

PR 714EX

60

250

90

1450

41.8

34

42.5

 


 

 
Smart Guide to Choose a Pump

Or

Smart Guide to Choose a Electromotor


Smart Guide to Choose a Pump

Smart Guide to Choose a Pump

Image

(mm) piston cylinder Diameter:  
(mm) Jack Courses:  
Time to walk the course(s):  
Q Lit/min:  
Weight(tons):  
Pressure(Bar):  
piston cylinder Diameter(mm) :  
Jack Courses(mm) :  
Time to walk the course(s) :  
Q Lit/min:  
Pressure(Bar):  
Weight(tons):  

Smart Guide to Choose an Electromotor

Smart Guide to Choose an Electromotor

Electromotor

Model :  
cm³/rev :  
R.P.M :  
Q Lit/min :  
P Max (Bar):  
Electromotor Power (KW):  

 

To Complete Representation Form…


Captcha:
CAPTCHA

Inviting foreign investors to invest in Iran

Toz Iran Industrial company is the biggest and foremost manufacturer high pressure Hydraulic Radial Piston pumps within 30 years ablaze Experience in Iran.

 Certified ISO 9001: 2008 by UNICERT Germany and have CE standard from BQS UK.

Presently, after finishing  the Iranian boycotts,  by Iranian government supporting come more opportunities for foreign investors in Iran, so I invite of Chinese European and American companies active in the field of manufacturing hydraulic equipments for  joint venture with Toz Iran Industrial Company in the field of producing of different types of hydraulic Pumps, Motors, and valves.

Explanation: In Iran the costs of production is too cheaper than Europe, America and many another countries, because Energy, row material and work force are too cheap. Free duty and tax for commodity export  

For more information please contact us with this E-mail Address: toz@toziran.com

And see our products check our web add: www.toz-pump.com & www.tozmachine.com  

 

Best Regards

Mr. M. Tabatabaey

Managing Director

TOZ IRAN Ind, Co.

 Address:  Km 5. Shahin Shahr Tehran Road

Esfahan, IRAN.     P.O. Box: 457

Tel:  +98 31 45260650 - +98 31 45260003

Fax: +98 31 45260630

 Web:      www.toziran.com & www.toz-pump.com &  www.tozmachine.com

E-mail:   toz@toziran.com & info@toz-pump.com  & toz@tozmachine.com

 

Turkish Office : EGE Ticaret. LTD, Co.

MESCIT Mah. DEMOKRASI Cad. BIRMES IŞ MERKEZI

A4 BLOK Apt No: 3 A4-32/1 TUZLA ISTANBUL.

Tell: +90 (0) 2165101262Inviting foreign investors to invest in Iran

Toz Iran Industrial company is the biggest and foremost manufacturer high pressure Hydraulic Radial Piston pumps within 30 years ablaze Experience in Iran.

 Certified ISO 9001: 2008 by UNICERT Germany and have CE standard from BQS UK.

Presently, after finishing  the Iranian boycotts,  by Iranian government supporting come more opportunities for foreign investors in Iran, so I invite of Chinese European and American companies active in the field of manufacturing hydraulic equipments for  joint venture with Toz Iran Industrial Company in the field of producing of different types of hydraulic Pumps, Motors, and valves.

Explanation: In Iran the costs of production is too cheaper than Europe, America and many another countries, because Energy, row material and work force are too cheap. Free duty and tax for commodity export  

For more information please contact us with this E-mail Address: toz@toziran.com

And see our products check our web add: www.toz-pump.com & www.tozmachine.com  

 

Best Regards

Mr. M. Tabatabaey

Managing Director

TOZ IRAN Ind, Co.

 Address:  Km 5. Shahin Shahr Tehran Road

Esfahan, IRAN.     P.O. Box: 457

Tel:  +98 31 45260650 - +98 31 45260003

Fax: +98 31 45260630

 Web:      www.toziran.com & www.toz-pump.com &  www.tozmachine.com

E-mail:   toz@toziran.com & info@toz-pump.com  & toz@tozmachine.com

 

Turkish Office : EGE Ticaret. LTD, Co.

MESCIT Mah. DEMOKRASI Cad. BIRMES IŞ MERKEZI

A4 BLOK Apt No: 3 A4-32/1 TUZLA ISTANBUL.

Tell: +90 (0) 2165101262


 

Policy

Toz Iran Ind, Co. is first and biggest   manufacturer of   high pressure

Hydraulic Radial piston pumps With 25 years

illustrious experience in Middle East...


 

 

Policy

 

Toz Iran Ind, Co. is first and biggest   manufacturer of   high pressure

 

Hydraulic Radial piston pumps With 25 years

 

illustrious experience in Middle East and be certificated by Tuv Nord Co. ISO 9001:2008

 

Follow products because the most important objective of the company is

 

satisfying the customers, be tried to best quality product With

 

Motto: Quality and Assiduity to Customer.

 

Policy is below:

 

1-Management commitment is increase quality product, control process

 

System, Access continual improvement and legal requirements.

 

2-Consider to demands, proposals and convenience the customer to

 

Increase product.

 

Target and programs be controlled per executive methods st the patch

 

Period for sake to access purports of the policy. The policy is accepted

 

Total company and all employees commit its fulfillment.

Office Turkiye: Mescit Mah, Demokrasi Cad, Birmes Toplu İş Merkezi Sitesi A4, Blok No:3 A4-32/1 

Tuzla / İSTANBUL / TÜRKİYE

                                               TEL: +90 (216) 5101262                                              

Cep1: 0542 349 55 53

Cep2: 0549 657 88 00

E-Mail: info (@) toz-pump.com


 


Office IRAN: At KM 5, Shahin shahr, Tehran Road, Isfahan, IRAN

 

P.O.BOX:457

 

Tell:  +98 314 5260003

+98 314 5260650          

Fax:  +98 314 5260630

 

E-Mail: info (@) toz-pump.com


Where you can find us ?

The distance of balloon (A) Tehran Airport (IKA) To (B) Toziran Factory is 375 K.M.

Address :

At KM 5,

Shahin shahr,

Tehran Road,

Isfahan, IRAN

Call Us :

+98 314 5260003

+98 314 5260650

Email Us