Pompa arızasının yaygın nedenleri

Rulmanlar, kaplinler ve contalar nasıl arızalanır ve bunların nasıl düzeltileceği.

Aşırı titreşim, yüksek ses, normalden yüksek ısı emisyonları, eğri dışı basınç okumaları ve proses sıvılarının sızması, pompa arızasının yakın olduğunun işaretleridir. Pompa ve aşağı akış ekipmanının daha fazla hasar görmesini ve masraflı arıza onarımlarını önlemek için, pompa sorununun temel nedenini bulmak ve onu hızlı bir şekilde en yüksek performansa geri döndürmek çok önemlidir.

Rulmanlar, kaplinler ve contalar en sık arızalanan pompa bileşenleridir. Deneyimler, bunların göz ardı edilmesinin yalnızca bakım maliyetlerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kaynaklar ve arıza süresi açısından operasyonel maliyetleri de artırdığını göstermiştir. Bu bileşen arızalarını nasıl tanımlayacağınız, temel nedenleri keşfedeceğiniz ve bunların tekrar oluşmasını nasıl önleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

1. Rulmanlar: Nasıl başarısız olurlar?

Birçok kırmızı bayrak, rulmanın patlama sorununa işaret edebilir: artan titreşim katsayısı, normalden daha yüksek çalışma sesi ve rulman yatağı çevresinde artan sıcaklık, genel uyarılardır. Bu küçük işaretlere dikkat edin. Küçük sesleri bile göz ardı etmeyin. Yüksek bir cızırtı sesi duyulduğunda genellikle yataklar vurulur ve pompa kilitlenmek üzeredir.

Rulmanlar normalde fabrikada yağlanırken, uygulamaya ve pompanın çalışma planına bağlı olarak ayrı bir yağlama programı gerektirirler. (Sızdırmaz yataklar bunun bir istisnasıdır.) Yatakların uygun şekilde yağlanmaması, aşırı ısınmaya ve erken arızaya yol açabilir.

Uygun rulman performansına yönelik ek bir tehdit de yağlayıcının kirlenmesidir. Kum ve diğer kirletici maddeler yatak yüzeyine zarar verebilir ve tutarsız performansa ve yatak ömrünün azalmasına neden olabilir. Rulmanlara yönelik daha az görülen bir tehdit ise zamanla yatak yüzeyinde kireçlenmeye ve hasara yol açabilen yanlış hizalama ve titreşimdir.
Başarısızlık nasıl önlenir

Düzenli bir yağlama programı oluşturun ve yağlamayı bir bakım günlüğüne kaydedin. Aşağıda açıklanan yaygın yağlama hatalarından kaçının.

Bu alanda yapılan bir numaralı yağlama hatası, pompa çalışırken gres eklenmesidir. Pompa çalışma sırasında yağlanırsa, gres dönen elemanlara ulaşmayacak ve yataklar kuruyacaktır. Yataklara gres eklemeden önce mutlaka pompayı kapatın.
Asla farklı tipteki gresleri karıştırmayın. Farklı gres yoğunlaştırıcılar birbiriyle uyumsuz olabilir ve açlığa veya sertleşmeye neden olabilir.
Rulmanları aşırı yağlamayın. Aşırı yağlama, az yağlama kadar zararlı olabilir. Aşırı yağlama, aşırı ısınmaya ve yatağın erken arızalanmasına neden olabilir. (Sızdırmaz rulmanların ilave gres gerektirmediğini unutmayın; contalı tip rulmanlara gres eklenirse bu durum contanın yerinden çıkmasına neden olabilir.)
Yağlayıcıyı periyodik olarak kontrol edin. Kirli görünüyorsa, rulman yatağına ne tür kirleticilerin girdiğini belirlemek için analiz edin. Kirliliğin türü belirlendikten sonra tekrarını önlemek için düzeltici önlemler alın.
İyi sistem tasarımı ve sağlam montaj, rulmanın çatlamasına veya çukurlaşmasına yol açabilecek aşırı titreşimi önlemelidir. Pompalar düz bir tabana güvenli bir şekilde monte edilmeli ve pompanın herhangi bir şekilde zorlanmasını önlemek için giriş borularının desteklenmesine büyük özen gösterilmelidir. Basma borusuna takılan boru askısı, pompanın veya gövdenin değil, tüm ağırlığı taşımalıdır. Doğru kurulum ve destek için Şekil 1’e bakın. Değişen koşulları belirlemek için ekipmanı titreşim ve sıcaklıktaki değişiklikler açısından düzenli olarak izleyin.

2. Çiftler: Nasıl başarısız oluyorlar

Pompa mili ile motor milinin hizası bozulduğunda kaplinler arızalanır. Yanlış kurulum nedeniyle başlangıçta yanlış hizalanmış olabilirler veya sistem titreşimi nedeniyle zamanla bu hale gelebilirler. Arızalı bir kaplini görsel olarak tanımlamanın bir yolu, pompa kaplin alanının altındaki siyah kalıntıları aramaktır. Bu, kaplin flanşları arasına yerleştirilen kaplin ek parçasından kaynaklanmaktadır. Dengesiz bir kaplinde, flanşların birbirine sürtünen yüzeyleri zamanla kesici ucu ezecek ve bir talaş yığını oluşturacaktır.

Arızalı kaplinlerin bir diğer önemli göstergesi titreşimdir. Normal pompa çalışması sırasında normal olarak gözlemlenenden daha yüksek herhangi bir titreşim araştırılmalıdır.
Başarısızlık nasıl önlenir

Kaplin hizalaması, talaşlar veya yukarıda belirtilen titreşimler nedeniyle bir sorundan şüphelenildiğinde ve ayrıca rutin bakım programının bir parçası olarak kontrol edilmelidir. Bir pompayı onardığınızda, hem başlatmadan önce hem de pompa çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra (“sıcak hizalama” olarak adlandırılır) uygun hizalamanın doğrulanması gerekir.

Paralel kaplin hizalaması ilk önce iki kaplin flanşına düz bir çizgi yerleştirilerek ve kaplin etrafındaki çeşitli noktalarda maksimum ofset ölçülerek kontrol edilmelidir. Maksimum ofset kaplin üreticisi tarafından belirtilen değeri aşarsa kaplin yeniden hizalanmalıdır.

Paralellik ayarı sağlandıktan sonra kaplinin açısal ayarı mikrometre veya kumpas ile kontrol edilmelidir. Kaplinin çevresi etrafında bir flanşın dışından diğer flanşın dışına kadar ölçün. Maksimum ve minimum arasındaki fark kaplin üreticisi tarafından belirtilen toleransı aşarsa kaplin yeniden hizalanmalıdır. Düzeltme gerekiyorsa paralel hizalama yeniden kontrol edilmelidir. Uygun kaplin hizalama teknikleri için Şekil 2’ye bakın.
3. Mekanik salmastralar: nasıl bozulurlar

Mekanik salmastra arızalarının tespit edilmesi genellikle çok kolaydır; salmastra bileziğinden kaynaklanan proses sıvısının yavaş damlaması veya bazen sabit akışı ölü bir kusurdur. Contalar, ekipmanın ömrü boyunca dönen ekipmanın arızalarının çoğundan sorumludur, ancak nadiren arızanın ana nedenidir.

İşlem için yanlış sızdırmazlık malzemesinin seçilmesi yaygın bir hatadır. Yanlış seçim, conta O-halkalarının şişmesine veya conta yüzeyinin çatlamasına veya korozyonuna neden olabilir. Çoğu kişi, proses sıvısına göre bir conta seçtiklerini bilse de (örneğin, aşındırıcı bir sıvı için daha güçlü bir contaya ihtiyaç vardır), çoğu kişi çalışma koşullarını dikkate almaz. Su gibi bir akışkanın genellikle inert olduğu kabul edilir. Ancak çok yüksek bir sıcaklık eklenir

Bunun yapılmaması, parlamaya ve sızdırmazlık yüzeyinin hasar görmesine neden olabilir.

Conta malzemesi uygun şekilde seçilse bile contayı etkileyebilecek diğer bir sıcaklık hususu çalışma koşullarıyla ilgilidir. Durdurulmuş bir pompayı ortam sıcaklığından çok yüksek sıcaklıkta veya aşırı soğutulmuş akışkanda hemen çalıştırmaya almak, contada termal şoka neden olabilir ve çatlamaya neden olabilir.

Boya gibi daha viskoz sıvıları hareket ettiren pompalarda contanın yüzeyi ve kenarları boyunca birikme görülebilir. Zamanla contanın yapışmasına ve arızaya neden olabilir. Boya birikmesi nedeniyle başarısız olan bir conta örneği için Şekil 3’e bakın.

Conta seçimi ve uygulamasıyla ilgili bu spesifik sorunların ötesinde, conta arızasının temel nedeni kuru conta çalışmasıdır ve bu da conta elastomerlerinin termal şoka veya yanmasına neden olabilir. Herhangi bir sayıda sistemik sorun kuru çalışmaya yol açabilir. Kaynaktan gelen düşük sıvı seviyesi, pompanın emme tarafındaki tıkanıklık veya kapalı bir drenajla (ölü hedef) çalıştırılması, sıcaklığın yükselmesine ve conta arızasına neden olabilir.
Başarısızlık nasıl önlenir

Mekanik salmastra arızasını önlemenin ilk adımı proses akışkanına ve çalışma koşullarına uygun salmastrayı seçmektir. Akışkan türüne göre varsayılan seçim yapmak yerine uygulamayı uygulama satış mühendisi ile ayrıntılı olarak inceleyin.

Aşırı sıcaklıklar söz konusuysa, contada termal şok oluşmasını önlemek için kurulum prosedüründe değişiklik yapmayı düşünün. Tüm bileşenlerin tam sıcaklığa daha yavaş bir hızda ulaşması için proses sıvısını kademeli olarak pompaya verin. Harici ısıtma veya soğutma elemanlarının eklenmesi başka bir olası çözümdür.

Conta üzerinde işlem birikmesine yatkın uygulamalar için, bu parçacıkların contaya yapışmasını önlemek amacıyla harici bir conta yıkama sistemi eklenebilir. Pompada harici yıkama sistemi varsa, iyi çalışır durumda tutulmalı, sızıntı ve hasar açısından kontrol edilmelidir.

Uygulama için uygun sızdırmazlık malzemesi seçildikten sonra, kuru çalışmayı önlemek için odak noktası ekipmanın emme tarafına kaydırılmalıdır. Beslemedeki akışkan düzenli olarak düşükse, besleme seviyesinin düşük olmasını önlemek için seviye kontrol anahtarı takılmalıdır. Drenaj akımı veya basınç düşüşü gözlemlenirse, bu, girişte tıkanıklık olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Pompa performansını test etmek için kullanılan kısa süreler dışında, pompa asla kapalı akışta çalıştırılmamalıdır; belirtiler ve bakım prosedürleri bunun olmasını engelleyebilir.

Sızdırmazlık sorunlarının giderilmesine yönelik çözümlerden biri, prosesin su basmayan bir pompayla donatılmasıdır. Bu kapalı dikey sütun tasarımları, gaz kelebeği burcundaki sızıntıyı azaltır, pompa sütununda kazara meydana gelen sızıntıları toplar ve emme veya besleme tankına boşaltır. Dikey dalgıç pompalar çok çeşitli zorlu uygulamalara uygundur; hatta yüksek katı madde veya yüksek sıcaklıktaki sıvılara sahip olanlar bile. Yatay bir pompanın dikey kapalı kolonlu bir pompayla donatılması genellikle minimum boru değişiklikleri ve harici montaj konfigürasyonları için desteklerin eklenmesiyle gerçekleştirilir.
Dokümantasyon

Geleneksel görüş, tarihten ders almayanların onu tekrarlamaya mahkum olduğu yönündedir; bu, pompa bakımı ve onarımı için de geçerlidir. Onarımların belgelenmesi, gelecekteki sorunlu pompaların belirlenmesine ve gelecekteki pompa arızalarının teşhis edilmesine yardımcı olabilir. Bu önemli son adım genellikle pompanın tekrar çalışır duruma getirilmesi için atlanır.

Göz önünde bulundurulması gereken birkaç temel unsur vardır. Ne kadar çok ayrıntı belgelenirse, bu aykırı değerleri doğru bir şekilde belirlemek o kadar kolay olacaktır. Yeni başlayanlar için, bakım notları, onarım sorununun zamanlaması etrafındaki olağandışı çalışma koşullarını (örneğin, tatil amaçlı kapatma süresi, olağandışı yüksek sıcaklıklar vb.) içermelidir. Pompanın prosesteki yerini ve pompanın onarım için belirlenme nedenini (durma, performans, sızıntı, gürültü, amper vb.) not edin.

Onarım notları aynı zamanda tanıyı ve pompayı onarmak için yapılan işlemleri de içermelidir. Sorunlu bir pompa olduğu tespit edildikten sonra kurulum, boru tesisatı, çalıştırma ve onarım prosedürlerinin daha ayrıntılı incelenmesi için işaretlenebilir. Bu daha detaylı inceleme, arızaların temel nedeninin belirlenmesine yol açacaktır.

Tekrarlanan sorunları ortadan kaldırmak için geçmiş verileri kullanmak, pompa ömrünü uzatır ve proses arızalarını önler.
Rulmanlar, kaplinler ve contalar nasıl arızalanır ve bunların nasıl düzeltileceği.

 

Aşırı titreşim, yüksek ses, normalden yüksek ısı emisyonları, eğri dışı basınç okumaları ve proses sıvılarının sızması, pompa arızasının yakın olduğunun işaretleridir. Pompa ve aşağı akış ekipmanının daha fazla hasar görmesini ve masraflı arıza onarımlarını önlemek için, pompa sorununun temel nedenini bulmak ve onu hızlı bir şekilde en yüksek performansa geri döndürmek çok önemlidir.

Rulmanlar, kaplinler ve contalar en sık arızalanan pompa bileşenleridir. Deneyimler, bunların göz ardı edilmesinin yalnızca bakım maliyetlerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kaynaklar ve arıza süresi açısından operasyonel maliyetleri de artırdığını göstermiştir. Bu bileşen arızalarını nasıl tanımlayacağınız, temel nedenleri keşfedeceğiniz ve bunların tekrar oluşmasını nasıl önleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Comments are disabled.