İyi hidrolik yağının özellikleri nelerdir?

Hidrolik sistemler enerjinin akışkanlar aracılığıyla iletildiği sistemlerdir. Bu akışkanlara hidrolik akışkanlar denir ve tarım, inşaat, ormancılık, madencilik, çelik, havacılık vb. gibi çeşitli uygulamalara sahiptir.
Güç aktarma aracı görevi görmenin yanı sıra sızdırmazlık, yağlama ve temizleme özelliklerine de sahiptirler.
Bu kısa kılavuzda yüksek kaliteli hidrolik yağların temel özelliklerini tartışıyoruz.
Optimum viskozite
Viskozite akışkanın akmaya karşı direncini gösterir. Ancak sıcak ve soğuk sıcaklıklarda optimum viskoziteyi koruyarak gücü etkili bir şekilde iletebilirler.Hidrolik yağın viskozitesi düşükse bu, fazla seyreltilmiş demektir. Bu durumda etkili bir şekilde koruma ve sızdırmazlık sağlayamaz ve aşınma ve yıpranma riskini artırır. Öte yandan, hidrolik yağın viskozitesi yüksek olduğunda sistem içerisinde pompalanması daha zorlaşır, bu da genel verimliliği azaltır.

Hidrolik yağ viskozite gereksinimlerinin, hidrolik sistemde kullanılan pompa tipine bağlı olarak değiştiğini unutmayın. Üç tip pompa vardır: kanatlı, pistonlu ve dişli.

Düşük sıkıştırılabilirlik
Çalışma basıncı ve sıcaklığındaki dalgalanmalar hidrolik sıvıların hacmini etkiler. Sıcaklık arttıkça yağın yoğunluğu azalır ve hidrolik yağın hacmi artar. Hidrolik yağın sıkıştırılabilirliği, basınç dalgalanmalarının neden olduğu sıvı hacmindeki değişikliği gösterir.

Yüksek sıkıştırılabilirlik, yüksek basınçlı akışkan sistemlerinde ciddi performans sorunlarına neden olabilir. Bunlardan bazıları servo arızası, kavitasyon ve metal kırılması ve güç kaybıdır. Bu nedenle sıkıştırılabilirliği düşük hidrolik yağların seçilmesi önemlidir.

Oksidasyon kararlılığı
Oksidasyon stabilitesi, oksijen ve hidrolik sıvı karıştığında meydana gelen kimyasal reaksiyonu ifade eder.

Oksidasyon hızı zamanla artar ve yüksek sıcaklıklar, su, asitler ve katalizörler tarafından hızlandırılır. Ayrıca yağlayıcının kullanım ömrünü etkiler ve yağın bozulmasına ve çamur oluşumuna neden olur.

Elbette oksidasyon hızı, baz yağın türü, yağın kalitesi, kullanılan katkı paketi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Sentetik akışkanlar tipik olarak mineral muadillerine göre daha iyi oksidasyon stabilitesine sahiptir ve daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilir. Yağın oksidasyon stabilitesini arttırmak için katkı paketlemede antioksidanlar kullanılır.

Termal kararlılık
Termal stabilite, hidrolik sıvıların yüksek sıcaklıklarda bozulmaya karşı direnç gösterme yeteneğini ifade eder. Tüm mekanik sistemlerin performansı ve verimliliği için gereklidir.

Aşınma önleyici katkı maddelerinin raf ömrü sınırlıdır, yani zamanla bozulurlar. Bu, filtrelerin tıkanmasına, yağ akışının azalmasına ve arıza süresinin artmasına neden olabilecek çamur oluşumuna yol açabilir. Ayrıca aşınma önleyici katkı maddeleri çok yüksek sıcaklıklarda ayrışır. Bu, hidrolik sistem bileşenlerindeki metallere saldıran ve onlara zarar veren asitlerin oluşmasına yol açar.

Termal olarak stabil hidrolik yağlar bu performans sorunlarını azaltır ve hidrolik sistem bileşenlerinin ömrünü uzatır.

Hidrolik stabilite
Su, hidrolik sıvınızla temas ettiğinde katkı sistemini değiştirerek metallere zarar veren asitlerin oluşmasına yol açar. Ayrıca hidrolik stabilitesi düşük olan akışkanlar hidrolize edilir. Filtreleri ve valfleri tıkayabilecek, yağın kesintisiz akışını önleyebilecek çözünmeyen tuzlar oluştururlar. Yağlamanın ve güç aktarımının eksikliği hidrolik sistemde ciddi hasara neden olabilir.

Bu nedenle hidrolitik stabilitesi yüksek, yani su varlığında kimyasal bozunmaya karşı dayanıklı olan hidrolik yağları seçmelisiniz. Hidrolik makine ve ekipmanınızın genel performansını ve ömrünü artırırlar.

Köpük önleyici özellikler
Köpüklenme, havanın depodan hidrolik yağına girmesi veya hava sızıntısından kaynaklanır. Sıvı yüksek basınç altında olduğunda, içinde çok sayıda dağılmış hava kabarcığı bulunabilir. Ancak basınç altında olmadığında bu hava kabarcıkları genişleyerek köpük oluşturmaya başlar.

Köpük, hidrolik sistemlerin en büyük düşmanlarından biridir çünkü verimliliklerini ve yağlamalarını tehlikeye atar. Köpüklenme sorununun çözümü açıktır; köpük önleyici katkı maddeleri içeren hidrolik yağları seçin.

Korozyon önleyici özellikler
Su, hidrolik sıvılara karıştığında hidrolik sistem elemanlarının korozyonunu arttırır. Ayrıca yağ formülündeki katkı maddelerinin parçalanmasını hızlandırır ve hidrolik sistemdeki sarı metallere zarar verebilecek kimyasallar oluşturur.

Bu nedenle kaliteli hidrolik yağlar pas ve korozyon önleyiciler içerir. Suyun ve diğer kimyasal bileşenlerin metal yüzeylere zarar vermesini önlerler.

Düşük kaliteli hidrolik sıvıların kullanılması
Düşük kaliteli veya uygun olmayan hidrolik sıvıların kullanılması ağır sanayi makinelerinizin ömrünü kısaltabilir. Bu durum sık sık cihaz arızalarına, maliyetli onarımlara ve arıza sürelerinin artmasına neden olur. Bu nedenle hidrolik sisteminizin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli yağlayıcıları seçmek çok önemlidir.

Comments are disabled.